كاربر گرامی، خوش آمدید!   WellCome To MyBlog
 
موضوعات سایت
بخش های سایت
  عمومی

  قبل از ظهور
  حین ظهور
  پس از ظهور

جستجو


لوگو سایت

خاتم الاوصیاء


لوگوی دوستان

برترین سایت دانلود ایران

تبلیغات سایت
عنوان این پست علائم ظهور در كتاب روضة الواعظین و از بخش قبل از ظهور , حین ظهور , می باشد

علائم ظهور در كتاب روضة الواعظین

 

 

براى پیش از قیام آن حضرت نشانه‏هایى روایت شده است كه از جمله آنها

1- خروج سفیانى و

2- كشته شدن حسنى و

3-اختلاف بنى عباس با یك دیگر بر سر امور دنیایى و

4-خورشید گرفتگى روز نیمه رمضان و

5- گرفتگى ماه در شبهاى آخر ماه كه بر خلاف قاعده است و

6- فرورفتگى در ناحیه بیداء (صحرا)(1)و در ناحیه خاور و

7-ثابت ماندن خورشید از هنگام نیم روز تا هنگام عصر و

8- طلوع خورشید از باختر و

9- كشته شدن نفس زكیه همراه هفتاد تن از نیكوكاران، پشت دروازه كوفه (2) و

10- سر بریدن مردى از بنى هاشم میان ركن و مقام و

11- فرو ریختن دیوار مسجد كوفه و

12- به جنبش آمدن پرچمهاى سیاه از ناحیه خراسان و

13- خروج یمانى و

14- ظهور مغربى در مصر و تصرف او تمام منطقه شام را و

15- فرود آمدن تركان در منطقه جزیره و

16- فرود آمدن رومیان در منطقه رمله و

17- طلوع ستاره‏یى در خاور كه همچون ماه نورانى خواهد بود و سپس چنان خمیده خواهد شد كه گویى دو گوشه آن به یك دیگر مى‏رسد و

18- آشكار شدن پرتوى سرخ در آسمان و پراكنده شدن آن در افق و

19- آشكار شدن آتشى عمودى در خاور و باقى ماندن آن سه یا هفت روز در آسمان و

20- لگام گسیختگى اعراب و تصرف كردن آنان سرزمینها را و خروج ایشان بر سلطان عجم و

21- كشتن مردم مصر امیر خود را و

22- ویران شدن شام و برافراشته شدن سه پرچم در آن و

23- درآمدن پرچمهاى قبیله قیس و دیگر اعراب در مصر و پرچمهاى كنده (نام قبیله‏اى است) در خراسان و

24- وارد شدن گروهى از سواران از سوى مغرب و اردو زدن آنان در كنار منطقه جزیره و

25- طغیان رودخانه فرات تا آنجا كه آب وارد كوچه‏هاى كوفه شود و

26- خروج شصت دروغگو كه همگى مدعى پیامبرى خواهند بود و

27- خروج دوازده مرد از آل ابى طالب كه همگان براى خود ادعاى امامت دارند و

28- در آتش سوزاندن مردى بزرگ از سرسپردگان بنى عباس میان جلولا و خانقین (3) و

29- بستن پل بر روى دجله در بغداد در بخش محله كرخ و

30- برخاستن طوفان و گرد بادى سیاه در بغداد در نخستین ساعات روز و

31- اتفاق افتادن زلزله مهیبى در بغداد كه بسیارى از آن شهر را به زمین فرو خواهد برد و

32- ترس و بیمى كه بر مردم عراق چیره خواهد شد و فراوانى مرگ در آن و

33- نقصان فراوان در جان و مال و میوه‏ها و ظهور و هجوم ملخ در فصل آن و در غیر فصل كه موجب از میان رفتن كشت و كم بركتى محصول كشاورزى خواهد شد و

34- اختلاف میان دو گروه عجم (ایرانى) و خون ریزى بسیار میان ایشان و

35- سركشى بردگان و بیرون شدن ایشان از حلقه اطاعت از صاحبان خود و

36- كشته شدن صاحبان بردگان به دست ایشان و

37- مسخ و دگرگون شدن گروهى از اهل بدعت به صورت خوكان و بوزینگان و

38- چیره شدن بردگان بر زمینهاى مالكان خود و

39- شنیدن آوایى از آسمان كه همه مردم زمین آن را به زبان و لغت خود مى‏شنوند و

40-آشكار شدن یك سر و سینه در آسمان و در چشمه خورشید و

41- بیرون آمدن گروهى از اموات از گورها و بازگشت آنان به دنیا آنچنان كه شناخته مى‏شوند و گروهى به دیدار آنان مى‏روند و

42- پس از آن بیست و چهار باران پیوسته فرو مى‏ریزد و زمین به آن زنده مى‏شود و بركات آن شناخته مى‏شود و

43- پس از آن هر گونه اندوه و بیمارى از معتقدان بر حق و شیعیان واقعى حضرت مهدى (ع) بر طرف مى‏شود و از ظهور ایشان در مكه آگاه مى‏شوند و از هر سو براى یارى دادن آن حضرت به مكه روانه مى‏شوند و در این باره اخبار رسیده است.

برخى از این اخبار حتمى است و وقوع برخى مشروط است‏(4)(5)

 

 .............................................................................................

(1) بیداء: نام صحرایى شنزار میان مكه و مدینه است و به مكه نزدیك‏تر است. براى اطلاع بیشتر، رك. به: معجم البلدان، ص 326، ج 2، چاپ 1905 میلادى، مصر.

(2) در باره محمد بن عبد اللَّه بن حسن بن حسن بن على بن ابى طالب( ع) معروف به نفس زكیه و صریح و قیام او مراجعه كنید به: صفحات 157 تا 160 مقاتل الطالبیین، ابو الفرج اصفهانى، چاپ 1385 قمرى، نجف‏

(3)جلولاء، شهركى نزدیك بغداد و میان راه بغداد و خراسان است. خانقین میان قصر شیرین و حلوان و در هفت فرسنگى قصر شیرین است. براى هر دو مورد، رك. به:

 ترجمه تقویم البلدان، صفحات 349 و 351، چاپ بنیاد فرهنگ ایران‏

(4)بدون هیچ اختلافى در صفحات 338 و 341 ارشاد مفید، چاپ 1377 قمرى، آمده است‏

(5)روضة الواعظین-ترجمه مهدوى دامغانى، ص:427و428و429

 :: لینك ثابت نویسنده : شیعه نظرات و پیشنهادات Comment  

عنوان این پست آن حضرت كه از مكه ظهور كند و در كوفه فرود آید و از بخش حین ظهور , می باشد

آن حضرت كه از مكه ظهور كند و در كوفه فرود آید

در حدیث آمده كه آن حضرت علیه السلام از مكه حركت كند تا بكوفه آمده و در نجف فرود آید آنگاه لشكرهاى خود را از آنجا بشهرها و ممالك پراكنده سازد:

1- ابو بكر حضرمى از امام باقر علیه السلام روایت كرده كه فرمود: گویا حضرت قائم علیه السّلام را مینگرم كه از مكه بهمراهى پنج هزار فرشته در حالى كه جبرئیل در سمت راست و میكائیل سمت چپ و مؤمنان پیش رویش هستند بنجف كوفه آمده و لشكر بشهرها میفرستد.

2- و در روایت عمرو بن شمر است كه گوید: امام باقر علیه السلام نام مهدى را برد، پس فرمود: وارد كوفه شود و در آنجا سه پرچم در اهتزاز است، و (با آمدن آن حضرت) پرچمها از میان رود، و حضرت در كوفه داخل شود تا بمنبر بالا رود و خطبه خواند كه مردم از شدت گریه نفهمند آن جناب چه میگوید، و چون جمعه دوم شود مردم از او درخواست كنند نماز جمعه براى ایشان بخواند، حضرت دستور دهد در قسمتى از نجف بنام مسجد خط كشند و در آنجا با ایشان نماز جمعه بخواند، سپس دستور دهد از پشت كربلا تا بنجف نهرى بكنند بطورى كه آب به نجف بنشیند، و روى دهنه آن نهر را پلها و آسیاها بنا كنند، و گویا هم اكنون پیر زنى را مىنگرم كه زنبیلى گندم بر سر دارد و براى آرد كردن بدان آسیاها رود و بدون مزد آن را آرد كند.

3- صالح بن ابى الاسود گوید: امام صادق علیه السلام نام مسجد سهله را برد، آنگاه فرمود:

آگاه باش كه آن مسجد منزل صاحب ما (حضرت مهدى علیه السلام) است آنگاه كه با خاندانش بیاید.

4- و در روایت مفضل بن عمر است كه گفت: شنیدم از امام صادق علیه السلام كه میفرمود: چون قائم آل محمد علیه السلام قیام كند در پشت كوفه مسجدى ساخته شود كه داراى هزار درخواهد بود و خانههاى مردم كوفه بنهرهاى كربلا متصل شود

ارشاد-ترجمه رسولى محلاتى، ج2، ص: 355

 :: لینك ثابت نویسنده : شیعه نظرات و پیشنهادات Comment  

مطالب پیشین

نماز امام زمان(علیه السلام)
هل من ناصر ینصرنی؟
قرآن امیرالمومنین در دست صاحب
علائم ظهور در كتاب روضة الواعظین
اطمینان به مومن و سود گرفتن از او پس از ظهور
آن حضرت كه از مكه ظهور كند و در كوفه فرود آید
شروع


اطلاعات سایت
 

مدیران و نویسندگان
شیعه

آمار بازدیدكنندگان
امروز :
دیروز :
كل :

مطالب و نظرات
كل مطالب :
كل نظر ها :


لینكدونی
كرامات ائمه علیهم السلام
یا علی
بحث شیعه و سنی(پاسخگویی به شبهات)
آرشیو لینكدونی

نظرسنجی

لینك دوستان

صفحه اصلی |  ارتبــــــــــــــاط با ما |  ایمیل |  طراح قالب |  صفحه خانگیPowered By www.EbrahimOnline.ir | Email:Mr.Eshafiei@gmail.com

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات